The Vallée

โครงการ The Vallée

บ้านสระน้ำใส เขาใหญ่

Sold Out

ที่ดินแปลงนี้ใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อแค่ 10 นาที เพราะทันทีที่หันหลังไปเห็นวิว เรารู้สึกโล่ง ปลอดโปร่ง สดชื่น หายเหนื่อย และมีพลังขึ้นมาทันที นอกจากจะเป็นเพราะวิวเทือกเขาใหญ่ที่อลังการ และเทือกเขาที่สลับซับซ้อนนับได้ 6 ชั้นแล้ว ยังโอบล้อมด้วยภูเขาที่สูงขนาดพอดีอีกสามด้าน ซื้อที่แล้วเหมือนได้ภูเขาทั้งลูก ปลอดโปร่ง สดชื่น เพราะโล่ง ไม่มีอะไรมาบดบังสายตา หายเหนื่อยและมีพลังเพราะติดภูเขาซึ่งปลดปล่อยโอโซนและพลังงานที่ดีออกมา ตลอดเวลา

สิ่งอำนวยความสะดวก

จัดให้มีถนนภายใน กว้าง 10 เมตร ผิวจราจรลาดยางกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางด้านละ 2 เมตร เว้นเป็นทางระบายน้ำ 1 เมตร ที่เหลือ จัดสวนสวยงาม มีไฟฟ้าแรงสูง 3 เฟส เดินจากปากทางระยะ 1.2 กิโลเมตรจนถึงที่ และไฟฟ้าแรงต่ำ 2 แนว คือแนวถนนในโครงการและแนวถนนสาธารณะ ดังนั้น ที่ดินแปลงที่ 1-4 จะมีไฟฟ้าจากด้านหลัง ส่วนแปลงที่ 5-8 จะมีไฟฟ้าจากด้านหน้า

ขนาดที่ดิน และสภาพแวดล้อม

ที่ดินขนาด 29 ไร่ แบ่งออกเป็น 8 แปลง โดยมีขนาด 2 ไร่ ถึง 6 ไร่ ต่อแปลง ติดถนนสาธารณะ 2 ด้าน กว้าง 6 เมตร ที่ดินเป็นเนินเขาโดยลาดสูงจากถนน ขึ้นไปจนถึงด้านหลังจรดเขา ทำให้ที่ดินทุกแปลงมี Slopไล่ระดับกัน จึงมองเห็นวิวได้โดยไม่บังกัน สภาพแวดล้อมทั่วไป เป็นที่โล่ง ลมแรง อากาศดีตลอดปี ไม่เปลี่ยว สร้างบ้านได้ทันที

 

ผังโครงการ

 

 

แผนที่โครงการ The Vallée