บริการหลังการขาย

บริการหลังการขาย

จัดเตรียมบุคลากร เครื่องไม้ เครื่องมือที่ต้องใช้ในการดูแลโครงการ จัดหาผู้ให้บริการมืออาชีพเข้ามาดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการ จัดให้มีการประชุมลูกบ้านเพื่อทำความรู้จักและสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน มีข้อมูลติดต่อกันได้  ช่วยประสานงาน / เป็นตัวกลางเชื่อมโยง / ให้คำแนะนำ จนลูกบ้านสามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างเป็นระบบ ระเบียบ ช่วยดูแลโครงการในระยะเริ่มต้น 

 

สถาปนิก, คุณเฉลิมพงษ์, จะช่วยแนะนำและให้คำปรึกษา เรื่องแบบบ้าน และการวางผังตัวบ้าน (layout)  เน้นภายในบ้านให้มีพื้นที่ใช้สอยที่ต่อเนื่อง โปร่ง โล่งสบาย ไม่อึดอัด ให้เป็นบ้านสไตล์รีสอร์ทที่เหมาะกับการพักผ่อน ส่วนแบบบ้าน เน้นให้ผู้อยู่อาศัยได้รับวิวสวย ได้รับแสงและรับลมในทุกจุดภายในบ้าน วิธีนี้เหล่านี้จะช่วยให้เราได้ใช้ศักยภาพของที่ดินอย่างเต็มที่