ที่ดินเขาใหญ่

บริการหลังการขาย

สถาปนิกของเราจะจัดให้มีการประชุมลูกบ้านพื่อทำความรู้จัก และสร้างความสนิทสนมกัน แนะนำการวางผังตัวบ้าน (layout) โดยให้ตัวบ้านอยู่ห่างจากเพื่อนบ้านในระยะที่เหมาะสม รวมทั้งความสูง ปริมาณพื้นที่ว่าง (Open space) และ แบบรั้ว ซึ่งมักจะเน้นให้เป็นรั้วต้นไม้สูงไม่เกิน 1.5 เมตร เราจะแนะนำเรื่องค่าส่วนกลาง การแชร์ค่าส่วนกลาง ช่วยหาคนสวน / คนงาน และอื่นๆ ที่จะช่วยทำให้โครงการมีความเป็นระเบียบ และสวยงาม น่าอยู่ตลอดไป ตัวอย่างเช่น กรณีการปลูกต้นไม้ใหญ่ ก็จะแนะนำเจ้าของบ้านไม่ให้ปลูกติดกันเป็นแผง เพราะจะทำให้บดบังทัศนียภาพของเพื่อนบ้านได้ หากโครงการใดที่มีแบบบ้านให้ แต่เจ้าของบ้านต้องการสร้างบ้านแบบอื่นๆ ที่แตกต่างออกไป รวมตลอดถึงการต่อเติมบ้านก็ต้องให้สถาปนิก หรือกรรมการหมู่บ้านดูก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าสวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติ และ บรรยากาศของโครงการ หากลูกบ้านมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกฎเกณท์ใด ๆ ให้ลูกบ้านลงความเห็น โดยใช้เสียงส่วนใหญ่ 70% - 75% เป็นต้น